ประตูรีโมท ถือเป็นสิ่งอำนวยความะดวกในการเปิด-ปิดรั่วบ้านในปัจจุบัน

ประตูรีโมท ประตูรีโมทที่ได้รับมาตรฐาน จะต้องมีกุญแจคลายล็อคให้ผู้ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนไปใช้งานแบบมือผลักธรรมดาได้ หากเกิดข้อผิดพลาดในกรณีใดขึ้น ประโยชน์อีกด้าน สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หากคุณต้องมีเด็กภายในรถ การเล่นเกียร์ของเด็กที่อยู่ในรถ หรือ เผลอล็อครถเองจนติดอยู่ในรถได้ ขณะผู้ใหญ่ต้องลงไปเปิดประตูรั้วเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือสมาชิกในบ้านได้เช่นกัน ประตูรีโมท หลักๆ แล้วจะมี 2 รูปแบบ ซึ่งมีข้อดี และ ข้อเสียต่างกัน มีดังนี้ 1. แบบ ประตูรีโมท ระบบ AC ระบบนี้ ข้อดีเป็นระบบที่ แรงฉุดประตูดี หากประตูหนักขึ้นในอนาคต จากอาการล้อประตูสนิมขึ้น ยังสามารถเลื่อน ประตูรีโมท ได้ และ สามารถปรับระยะลิมิต เมื่อมอเตอร์ ประตูรีโมท มีอาการไหล เพิ่มมากขึ้น และการสั่งหยุดของ ประตูรีโมท จะเป็นลักษณะ ของ คำสั่งหยุดจากแม่เหล็ก หรือ ขาเตะ อะไหล่ในการ ซ่อมแซม หาง่าย แต่ข้อเสียคือเมื่อไฟดับ ไม่สามารถเปิด ประตูรีโมท แบบ อัตโนมัติได้ แต่สามารถปลดล็อคและเข็นประตูรั้ว […]